Σ.Ε.Ε.Η. Ν. ΞΑΝΘΗΣ​
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ν. Ξάνθης (Σ.Ε.Ε.Η. Ν. ΞΑΝΘΗΣ) με έδρα την Ξάνθη, ιδρύθηκε το έτος 1975, το καταστατικό του Συνδέσμου αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 90/1975 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης. Σκοποί του Συνδέσμου είναι η βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του μορφωτικού επιπέδου των μελών της, με την πραγματοποίηση επαγγελματικών ενημερωτικών σεμιναρίων για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο, καθώς επίσης η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της.

Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων για κάθε ζήτημα που αφορά στα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της, γενικά ή επιμέρους, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων που αφορούν στα κοινά επαγγελματικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα στα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης. Εκδίδει έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος.


Στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο, επί της οδού Χ. Μπρωκούμη 30Β στην Ξάνθη και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (European Association of Electrical Contractors), η οποία αντίστοιχα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (European Association of Electrical Contractors).

 

Όργανα της Ένωσης είναι:
α. Η Γενική Συνέλευση
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή

Το ανώτατο όργανο της Ένωσης είναι η Γ. Συνέλευση, η οποία εκλέγει κάθε τρία χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο, τους αντιπροσώπους του Συνδέσμου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία (Π.Ο.Σ.Ε.Η) και τους αντιπροσώπους στην τοπική Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ξάνθης (Ο.Ε.Β.Ε.Ξ.).

 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου:
Πρόεδρος: Κανδυλίδης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Θωμόπουλος – Ντάτσιος Βασίλειος
Γ. Γραμματέας: Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος
Ταμίας: Καρά Χασάν Ορχάν
Μέλος: Γκουτζίκας Σπυρίδων
 
Αντιπρόσωπος ΠΟΣΕΗ: Γκουτζίκας Σπυρίδων
Αντιπρόσωπος ΟΕΒΕΞ: Θωμόπουλος –

                                          Ντάτσιος Βασίλειος